§ 1. - Rozciągnięcie na powiaty: wileński, oszmiański, święciański, trocki i brasławski Ziemi Wileńskiej ustawy z dnia 10... - Dz.U.1923.78.613 - OpenLEX

§ 1. - Rozciągnięcie na powiaty: wileński, oszmiański, święciański, trocki i brasławski Ziemi Wileńskiej ustawy z dnia 10 stycznia 1922 r. w przedmiocie likwidacji serwitutów w województwach: wołyńskiem, poleskiem i nowogródzkiem oraz powiatach: białowieskim, białostockim, bielskim, grodzieńskim, sokólskim i wołkowyskim województwa białostockiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.78.613

Akt utracił moc
Wersja od: 10 sierpnia 1923 r.
§  1.
Na obszar powiatów: wileńskiego, oszmiańskiego, święciańskiego, trockiego i brasławskiego Ziemi Wileńskiej rozciąga się moc obowiązującą ustawy z dnia 10 stycznia 1922 r. w przedmiocie likwidacji serwitutów w województwach: wołyńskiem, poleskiem i nowogródzkiem, w powiatach: białowieskim, białostockim, bielskim, grodzieńskim, sokolskim i wołkowyskim województwa białostockiego (Dz. U. R. P. № 10, poz. 65).

Jednocześnie traci moc obowiązującą dekret № 397 Naczelnego Dowódcy Wojsk Litwy Środkowej z dnia 29 października 1921 r. w przedmiocie likwidacji serwitutów (Dz. Urz. T. K. Rz. L. Śr. № 34/44 z dnia 19 listopada 1921 r.).