Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.60.541

| Akt jednorazowy
Wersja od: 4 sierpnia 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 21 lipca 1922 r.
o rozciągnięciu na obszar Ziemi Wileńskiej mocy obowiązującej ustawy z dnia 18 listopada 1921 r. w przedmiocie zmiany art. 1178 ustawy lekarskiej (Zbiór Praw Ces. Ros. tom XIII, wydanie 1903 r.).

Na mocy art. 5 ustawy z dnia 6 kwietnia 1922 r. o objęciu władzy państwowej nad Ziemią Wileńską (Dz. U. R. P. № 26 poz. 213) zarządza się co następuje:
§  1. Na obszar powiatów: wileńskiego, oszmiańskiego, święciańskiego, trackiego i brasławskiego rozciąga się się moc obowiązujące) ustawy z dnia 18 listopada 1921 r. w przedmiocie zmiany art, 1178 ustawy lekarskiej (Zbiór Praw Ces. Ros. tom XIII. wydanie 1905 r.) (Dz. U. R. P. № 99 poz. 712).
§  2. Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Ministrowi Rolnictwa i Dóbr Państwowych.
§  3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.