Rozciągnięcie na obszar Spisza i Orawy, należący do Rzeczypospolitej Polskiej, mocy obowiązującej rozporządzeń w sprawie... - Dz.U.1926.66.393 - OpenLEX

Rozciągnięcie na obszar Spisza i Orawy, należący do Rzeczypospolitej Polskiej, mocy obowiązującej rozporządzeń w sprawie załatwiania zatargów zbiorowych pomiędzy pracodawcami a pracownikami rolnymi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1926.66.393

Akt jednorazowy
Wersja od: 10 lipca 1926 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I OPIEKI SPOŁECZNEJ W POROZUMIENIU Z MINISTREM SPRAWIEDLIWOŚCI, MINISTREM SPRAW WEWNĘTRZNYCH I MINISTREM SKARBU
z dnia 12 czerwca 1926 r.
o rozciągnięciu na obszar Spisza i Orawy, należący do Rzeczypospolitej Polskiej, mocy obowiązującej rozporządzeń w sprawie załatwiania zatargów zbiorowych pomiędzy pracodawcami a pracownikami rolnymi.

Na mocy art. 22 ustawy z dnia 1 sierpnia 1919 r. o załatwianiu zatargów zbiorowych pomiędzy pracodawcami a pracownikami rolnymi (Dz. P. P. P. № 55 poz. 394), art. 8 ustawy z dnia 11 marca 1921 r. w przedmiocie zmiany ustawy z dnia 1 sierpnia 1919 r. o załatwianiu zatargów zbiorowych pomiędzy pracodawcami a pracownikami rolnymi (Dz. U. R. P. № 26 poz. 147) oraz na mocy § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 1926 r. o rozciągnięciu na obszar Spiszą i Orawy, należący do Rzeczypospolitej Polskiej, mocy obowiązującej ustaw o załatwianiu zatargów zbiorowych pomiędzy pracodawcami a pracownikami rolnymi (Dz. U. R. P. № 48 poz. 287) zarządza się co następuje:
Na obszar Spiszą i Orawy, należący do Rzeczypospolitej Polskiej, rozciąga się moc obowiązującą rozporządzenia Ministra Pracy i Opieki Społecznej, wydanego w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości z dnia 4 grudnia 1920 r. w przedmiocie załatwiania zatargów zbiorowych pomiędzy pracodawcami a pracownikami rolnymi (Dz. U. R. P. № 118 poz. 782) w brzmieniu nadanem rozporządzeniami: z dnia 9 maja 1921 r. (Dz. U. R. P. № 55 poz. 343), z dnia 8 października 1921 r. (Dz. U. R. P. № 84 poz. 603), z dnia 3 lipca 1923 r. (Dz. U. R. P. № 68 poz. 534), oraz rozporządzeniem Ministra Skarbu z dnia 3 marca 1924 r. w porozumieniu z Ministrem Pracy i Opieki Społecznej oraz Sprawiedliwości w przedmiocie zastosowania stałej jednostki do opłat za odpisy, ustalonych rozporządzeniem Ministra Pracy i Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości z dnia 3 lipca 1923 r. (Dz. U. R. P. № 21 poz. 230).
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.