Rozciągnięcie na obszar Spisza i Orawy, należący do Rzeczypospolitej Polskiej, mocy obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1921 r. w przedmiocie dokonywania zmian granic powiatów na obszarach b. dzielnic rosyjskiej i austrjacko-węgierskiej, jak również dokonywania na obszarze b. dzielnicy austrjacko-węgierskiej zmian obszaru działania samorządowych reprezentacyj powiatowych (Dz.U. R.P. Nr 64, poz. 400).

Dziennik Ustaw

Dz.U.1925.57.406

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 czerwca 1925 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 27 maja 1925 r.
o rozciągnięciu na obszar Spiszą i Orawy, należący do Rzeczypospolitej Polskiej, mocy obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1921 r. w przedmiocie dokonywania zmian granic powiatów na obszarach b. dzielnic rosyjskiej i austrjacko-węgierskiej, jak również dokonywania na obszarze b. dzielnicy austrjacko-węgierskiej zmian obszaru działania samorządowych reprezentacyj powiatowych (Dz. U. R. P. № 64 poz. 400).

Na podstawie art. 2 ustawy z 26 października 1921 r. w przedmiocie przepisów prawnych, obowiązujących na obszarze Spisza i Orawy należącym do Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. R. P. № 89 poz. 657), zarządza się co następuje:
Moc obowiązującą ustawy z dnia 7 lipca 1921 r. w przedmiocie dokonywania zmian granic powiatów na obszarach b. dzielnic rosyjskiej i austrjacko-węgierskiej, jak również dokonywanie na obszarze b. dzielnicy austrjacko-węgierskiej zmian obszarów działania samorządowych reprezentacyj powiatowych (Dz. U. R. P. № 64 poz. 400), rozciąga się na obszar Spiszą i Orawy należący do Rzeczypospolitej Polskiej.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych.
Rozporządzenie niniejsze obowiązuje z dniem ogłoszenia.