§ 4. - Rozciągnięcie na obszar Spisza i Orawy, należący do Rzeczypospolitej Polskiej, mocy obowiązującej ustaw o załatwianiu... - Dz.U.1926.48.287 - OpenLEX

§ 4. - Rozciągnięcie na obszar Spisza i Orawy, należący do Rzeczypospolitej Polskiej, mocy obowiązującej ustaw o załatwianiu zatargów zbiorowych pomiędzy pracodawcami a pracownikami rolnymi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1926.48.287

Akt jednorazowy
Wersja od: 14 maja 1926 r.
§  4.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie w cztery tygodnie po ogłoszeniu.