§ 2. - Rozciągnięcie na obszar Spisza i Orawy, należący do Rzeczypospolitej Polskiej, mocy obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca... - Dz.U.1925.57.406 - OpenLEX

§ 2. - Rozciągnięcie na obszar Spisza i Orawy, należący do Rzeczypospolitej Polskiej, mocy obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1921 r. w przedmiocie dokonywania zmian granic powiatów na obszarach b. dzielnic rosyjskiej i austrjacko-węgierskiej, jak również dokonywania na obszarze b. dzielnicy austrjacko-węgierskiej zmian obszaru działania samorządowych reprezentacyj powiatowych (Dz.U. R.P. Nr 64, poz. 400).

Dziennik Ustaw

Dz.U.1925.57.406

Akt utracił moc
Wersja od: 10 czerwca 1925 r.
§  2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych.