§ 3. - Rozciągnięcie na obszar Spisza i Orawy mocy obowiązującej galicyjskich ustaw o samorządzie gminnym i powiatowym. - Dz.U.1929.72.546 - OpenLEX

§ 3. - Rozciągnięcie na obszar Spisza i Orawy mocy obowiązującej galicyjskich ustaw o samorządzie gminnym i powiatowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.72.546

Akt jednorazowy
Wersja od: 22 października 1929 r.
§  3.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych.