§ 2. - Rozciągnięcie na obszar Spisza i Orawy mocy obowiązującej galicyjskich ustaw o samorządzie gminnym i powiatowym. - Dz.U.1929.72.546 - OpenLEX

§ 2. - Rozciągnięcie na obszar Spisza i Orawy mocy obowiązującej galicyjskich ustaw o samorządzie gminnym i powiatowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.72.546

Akt jednorazowy
Wersja od: 22 października 1929 r.
§  2.
Z chwilą wejścia w życie niniejszego rozporządzenia tracą moc obowiązującą wszelkie przepisy prawne, obowiązujące dotychczas na obszarze Spisza i Orawy w sprawach unormowanych ustawami, wymienionemi w § 1 niniejszego rozporządzenia.