§ 1. - Rozciągnięcie na obszar Spisza i Orawy mocy obowiązującej galicyjskich ustaw o samorządzie gminnym i powiatowym. - Dz.U.1929.72.546 - OpenLEX

§ 1. - Rozciągnięcie na obszar Spisza i Orawy mocy obowiązującej galicyjskich ustaw o samorządzie gminnym i powiatowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.72.546

Akt jednorazowy
Wersja od: 22 października 1929 r.
§  1.
Moc obowiązującą krajowej ustawy z dnia 12 sierpnia 1866 r. o urządzeniu gmin i ordynacji wyborczej dla gmin (Dz. u. kr. Nr. 19) wraz z późniejszemi zmianami oraz krajowej ustawy z dnia 12 sierpnia 1866 r. o reprezentacji powiatowej i ordynacji wyborczej powiatowej (Dz. u. kr. Nr. 21) wraz ze zmianami późniejszemi rozciąga się na obszar Spisza i Orawy.