Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.19.91

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 marca 1920 r.

USTAWA
z dnia 20 lutego 1920 r.
w przedmiocie rozciągnięcia na miasta b. zaboru rosyjskiego dekretu z dnia 4 lutego 1919 r. o samorządzie miejskim (Dz. Pr. № 13 poz. 140).

Art.  1.

Na obszarze b. zaboru rosyjskiego Ministrowi Spraw Wewnętrznych nadaje się prawo rozciągnięcia w drodze rozporządzenia mocy obowiązującej dekretu z dnia 4 lutego 1919 r. (Dz. Pr. № 13, poz. 140) o samorządzie miejskim na miasta, niewyliczone w wykazie, dołączonym do tego dekretu, i uzupełniania tego wykazu.

Art.  2.

Wykonanie niniejszej ustawy poleca się Ministrowi Spraw Wewnętrznych.

Art.  3.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia.