Art. 2. - Rozciągnięcie na górnośląską część województwa śląskiego mocy obowiązującej ustawy z dnia 29 października 1920 r. o spółdzielniach oraz ustaw późniejszych, dotyczących ruchu spółdzielczego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.50.504

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 czerwca 1924 r.
Art.  2.

Ustanowiony w art. 117 ustawy z dnia 29 października 1920 r. o spółdzielniach termin dla uzgodnienia statutów dotychczasowych z przepisami ustawy o spółdzielniach przedłuża się dla górnośląskiej części województwa śląskiego do dnia 1 stycznia 1926 roku.