Rozciągnięcie na górnośląską część województwa śląskiego mocy obowiązującej ustawy z dnia 29 października 1920 r. o spółdzielniach oraz ustaw późniejszych, dotyczących ruchu spółdzielczego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.50.504

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 czerwca 1924 r.

USTAWA
z dnia 28 maja 1924 r.
o rozciągnięciu na górnośląską część województwa śląskiego mocy obowiązującej ustawy z dnia 29 października 1920 r. o spółdzielniach oraz ustaw późniejszych, dotyczących ruchu spółdzielczego.

Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawę nastepującej treści:

Moc obowiązującą ustawy z dnia 29 października 1920 r. o spółdzielniach (Dz. U. R. P. № 111 poz. 733), ustawy z dnia 4 grudnia 1923 r. w przedmiocie częściowej zmiany ustawy z dnia 29 października 1920 r. (Dz. U. R. P. № 135 poz. 1119) oraz ustawy z dnia 7 kwietnia 1922 r. o łączeniu się spółdzielni (Dz. U. R. P. № 33 poz. 265) - rozciąga się na górnośląską cześć województwa śląskiego.

Ustanowiony w art. 117 ustawy z dnia 29 października 1920 r. o spółdzielniach termin dla uzgodnienia statutów dotychczasowych z przepisami ustawy o spółdzielniach przedłuża się dla górnośląskiej części województwa śląskiego do dnia 1 stycznia 1926 roku.

Wykonanie, ustawy niniejszej, wydanej za zgodą Sejmu śląskiego, powierza się Ministrowi Skarbu w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie w trzy miesiące po jej ogłoszeniu.