Rozciągnięcie na górnośląską część województwa śląskiego art. 14 ustawy z dnia 23 czerwca 1921 r. o wprowadzeniu dekretów,... - Dz.U.1928.2.9 - OpenLEX

Rozciągnięcie na górnośląską część województwa śląskiego art. 14 ustawy z dnia 23 czerwca 1921 r. o wprowadzeniu dekretów, ustaw sejmowych i rozporządzeń Rządu oraz dalsze uzgodnienie ustawodawstwa na obszarze b. dzielnicy pruskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.2.9

Akt jednorazowy
Wersja od: 7 stycznia 1928 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 23 grudnia 1927 r.
o rozciągnięciu na górnośląską cześć województwa śląskiego art. 14 ustawy z dnia 23 czerwca 1921 r. o wprowadzeniu dekretów, ustaw sejmowych i rozporządzeń Rządu oraz o dalszem uzgodnieniu ustawodawstwa na obszarze b. dzielnicy pruskiej.

Na podstawie art. 44 ust. 6 Konstytucji i ustawy z dnia 2 sierpnia 1926 r. o upoważnieniu Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania rozporządzeń z mocą ustawy (Dz. U. R. P. № 78, poz. 443) postanawiam co następuje:

Postanowienia art. 14 ustawy z dnia 23 czerwca 1921 r. o wprowadzeniu dekretów, ustaw sejmowych i rozporządzeń Rządu oraz o dalszem uzgodnieniu ustawodawstwa na obszarze b. dzielnicy pruskiej (Dz. U. R. P. № 75, poz. 511) rozciąga się na górnośląską część województwa śląskiego.

Wykonanie rozporządzenia niniejszego porucza się Prezesowi Rady Ministrów oraz wszystkim ministrom.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.