§ 3. - Rozciągnięcie na górnośląską część województwa śląskiego niektórych postanowień rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 października 1921 r. o opodatkowaniu spirytusu i wyrobów wódczanych na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. R. P. Nr 86 poz. 628).

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.2.7

| Akt jednorazowy
Wersja od: 8 stycznia 1924 r.
§  3.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Ministrowi Skarbu; w szczególności upoważnia się Ministra Skarbu do zmiany obowiązujących dotąd przepisów wykonawczych do ustawy niemieckiej z dnia 15 lipca 1909 r. o opodatkowaniu spirytusu (Dz. U. Rzeszy Niem. str. 661).