§ 2. - Rozciągnięcie na górnośląską część województwa śląskiego niektórych postanowień rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 października 1921 r. o opodatkowaniu spirytusu i wyrobów wódczanych na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. R. P. Nr 86 poz. 628).

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.2.7

| Akt jednorazowy
Wersja od: 8 stycznia 1924 r.
§  2.
Na. wyżej wymienionym obszarze uchyla się moc obowiązującą §§ 3 i 4 niemieckiej ustawy o opodatkowaniu spirytusu z dnia 15 lipca 1909 r. (Dz. U. Rzeszy Niem. str. 661).