Art. 4. - Rozciągnięcie na część górnośląską województwa śląskiego mocy obowiązującej ustaw o zaopatrzeniu inwalidów wojennych... - Dz.U.1925.30.209 - OpenLEX

Art. 4. - Rozciągnięcie na część górnośląską województwa śląskiego mocy obowiązującej ustaw o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i ich rodzin oraz o zaopatrzeniu rodzin po poległych i zmarłych lub zaginionych bez własnej winy, których śmierć, względnie zaginięcie, znajduje się w związku ze służbą wojskową.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1925.30.209

Akt utracił moc
Wersja od: 26 marca 1925 r.
Art.  4.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Od tej daty tracą na górnośląskiej części województwa śląskiego moc obowiązującą odmienne przepisy prawne, dotyczące spraw, które są przedmiotem ustaw, wymienionych w art. 1 niniejszej ustawy.