Art. 3. - Rozciągnięcie na część górnośląską województwa śląskiego mocy obowiązującej ustaw o zaopatrzeniu inwalidów wojennych... - Dz.U.1925.30.209 - OpenLEX

Art. 3. - Rozciągnięcie na część górnośląską województwa śląskiego mocy obowiązującej ustaw o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i ich rodzin oraz o zaopatrzeniu rodzin po poległych i zmarłych lub zaginionych bez własnej winy, których śmierć, względnie zaginięcie, znajduje się w związku ze służbą wojskową.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1925.30.209

Akt utracił moc
Wersja od: 26 marca 1925 r.
Art.  3.

Wykonanie niniejszej ustawy powierza się Ministrowi Pracy i Opieki Społecznej, Ministrowi Skarbu i Ministrowi Spraw Wojskowych.