Art. 2. - Rozciągnięcie na część górnośląską województwa śląskiego mocy obowiązującej ustaw o zaopatrzeniu inwalidów wojennych... - Dz.U.1925.30.209 - OpenLEX

Art. 2. - Rozciągnięcie na część górnośląską województwa śląskiego mocy obowiązującej ustaw o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i ich rodzin oraz o zaopatrzeniu rodzin po poległych i zmarłych lub zaginionych bez własnej winy, których śmierć, względnie zaginięcie, znajduje się w związku ze służbą wojskową.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1925.30.209

Akt utracił moc
Wersja od: 26 marca 1925 r.
Art.  2.

Moc obowiązującą ustaw, wymienionych w art. 1 niniejszej ustawy, rozciąga się poza osobami, przewidzianemi w tych ustawach, również na wszystkie osoby, posiadające prawo przynależności państwowej polskiej, które do czasu wejścia w życie niniejszej ustawy miały prawo do zaopatrzenia w myśl art. 88 ustawy Rzeszy z dnia 12 maja 1920 r. o zaopatrzeniu (Dz. Ust. Rzeszy str. 989) przy uwzględnieniu rozporządzeń Międzysojuszniczej Komisji Rządzącej i Plebiscytowej odnośnie dopuszczenia na obszar plebiscytowy niemieckich ustaw wojskowych.