Rozciągnięcie mocy obowiązującej ustawy z dnia 7 października 1921 r. o przepisach porządkowych na drogach publicznych na cały obszar województwa śląskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.10.73

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 lutego 1948 r.

USTAWA
z dnia 29 stycznia 1948 r.
o rozciągnięciu mocy obowiązującej ustawy z dnia 7 października 1921 r. o przepisach porządkowych na drogach publicznych na cały obszar województwa śląskiego.

Moc obowiązującą ustawy z dnia 7 października 1921 r. o przepisach porządkowych na drogach publicznych (Dz. U. R. P. Nr 89, poz. 656) z późniejszymi zmianami rozciąga się na cały obszar województwa śląskiego.

Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy traci moc obowiązującą ustawa śląska z dnia 12 grudnia 1933 r. o przepisach porządkowych na drogach publicznych w województwie śląskim (Dz. U. Śl. Nr 28, poz. 54) ze zmianami wprowadzonymi art. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 1937 r. (Dz. U. Śl. Nr 21, poz. 47).

Wykonanie niniejszej ustawy porucza się Ministrom Komunikacji i Administracji Publicznej w porozumieniu z zainteresowanymi ministrami.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.