Rozciągnięcie mocy obowiązującej ustawy z dnia 18 grudnia 1919 r. o czasie pracy w przemyśle i handlu oraz ustawy z dnia 14 lutego 1922 r., zmieniającej ustawę z dnia 18 grudnia 1919 r. o czasie pracy w przemyśle i handlu na obszar Spisza i Orawy, należący do Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.118.946

| Akt jednorazowy
Wersja od: 22 listopada 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 29 października 1923 r.
o rozciągnięciu mocy obowiązującej ustawy z dnia 18 grudnia 1919 r. o czasie pracy w przemyśle i handlu oraz ustawy z dnia 14 lutego 1922 r., zmieniającej ustawę z dnia 13 grudnia 1919 r. o czasie pracy w przemyśle i handlu na obszar Spisza i Orawy, należący do Rzeczypospolitej Polskiej.

Na mocy art. 2 ustawy z dnia 26 października 1921 r. w przedmiocie przepisów prawnych, obowiązujących na obszarze Spiszą i Orawy należącym do Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. R. P. Na 89, poz. 657) zarządza się co następuje:
Na obszar wskazany w art. 1 ustawy z dnia 26 października 1921 r. (Dz. U. R. P. № 89, poz. 657) rozciąga się moc obowiązującą:

ustawy z dnia 18 grudnia 1919 r. o czasie pracy w przemyśle i handlu (Dz. U. R. P. z 1920 r. № 2, poz. 7), oraz

ustawy z dnia 14 lutego 1922 r. zmieniającej ustawę z dnia 18 grudnia 1919 r. o czasie pracy w przemyśle i handlu (Dz. U. R. P. № 14, poz. 127).

Z chwilą wejścia w życie niniejszego rozporządzenia tracą moc obowiązującą wszelkie przepisy prawa, dotychczas obowiązujące na obszarze Spiszą i Orawy, należącym do Rzeczypospolitej Polskiej, a sprzeczne z ustawami wymienionemi w § 1.
Wykonanie rozporządzenia niniejszego powierza się Ministrowi Pracy i Opieki Społecznej w porozumieniu z właściwymi ministrami.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie w cztery tygodnie po ogłoszeniu; w tymże terminie zyskują moc obowiązującą na obszarze w § 1 określonym wymienione w tymże paragrafie ustawy.