Rozciągnięcie mocy obowiązującej ustawy z dnia 10 grudnia 1920 r. o dostarczaniu środków przewozowych do budowy i utrzymania dróg publicznych i mostów na obszar województw: poznańskiego i pomorskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.82.735

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 września 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROBÓT PUBLICZNYCH W POROZUMIENIU Z MINISTREM SPRAW WEWNĘTRZNYCH
dnia 22 września 1922 r.
w przedmiocie rozciągnięcia mocy obowiązującej ustawy z dnia 10 grudnia 1920 r. o dostarczaniu środków przewozowych do budowy i utrzymania dróg publicznych i mostów na obszar województw: poznańskiego i pomorskiego.

Na podstawie ustępu drugiego art 11 i art. 12 ustawy z dnia 10 grudnia 1920 r. o dostarczaniu środków przewozowych do budowy i utrzymania dróg publicznych i mostów (Dz. U. R. P. z 1921 r. № 6 poz. 31) oraz art. 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 1922 r. w przedmiocie zniesienia Ministerstwa b. dzielnicy pruskiej (Dz. U. R. P. № 30, poz. 247) zarządza się co następuje:
Moc obowiązującą ustawy z dnia 10 grudnia 1920 r. o dostarczaniu środków przewozowych do budowy i utrzymania dróg publicznych i mostów (Dz. U. R. P. z 1921 r. № 6, poz. 31) rozciąga się na obszar województw: poznańskiego i pomorskiego.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.