Art. 3. - Rozciągnięcie mocy obowiązującej ustawy wodnej na cały obszar województwa śląskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1947.32.142

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 kwietnia 1947 r.
Art.  3.

Wykonanie niniejszego dekretu porucza się Ministrom: Komunikacji, Administracji Publicznej, Rolnictwa i Reform Rolnych w porozumieniu z innymi zainteresowanymi ministrami.