§ 2. - Rozciągnięcie mocy obowiązującej tymczasowych przepisów służbowych dla urzędników państwowych z dnia 11 czerwca 1918 r.... - Dz.U.1932.2.10 - OpenLEX

§ 2. - Rozciągnięcie mocy obowiązującej tymczasowych przepisów służbowych dla urzędników państwowych z dnia 11 czerwca 1918 r. na Ziemie Wschodnie i Ziemię Wileńską.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.2.10

Akt jednorazowy
Wersja od: 13 stycznia 1932 r.
§  2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Ministrowi Poczt i Telegrafów.