Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.104.755

| Akt jednorazowy
Wersja od: 23 grudnia 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I DÓBR PAŃSTWOWYCH
z dnia 1 grudnia 1921 r.
o rozciągnięciu mocy obowiązującej rozporządzenia z dnia 14 maja 1920 roku, w przedmiocie tymczasowego dozoru weterynaryjno-policyjnego nad transportami zwierząt i surowych produktów pochodzenia zwierzęcego, przewożonych drogami żelaznemi i statkami (Dz. U. R. P. № 41 poz. 248) na obszar województw: nowogródzkiego, poleskiego i wołyńskiego oraz powiatów: białowieskiego, grodzieńskiego i wołkowyskiego województwa białostockiego.

Na mocy art. 1093, 1094, 1100, 1107, 1117, 1142 i 1148 Ustawy Lekarskiej Zbiór Praw b. Ces. Ros. Tom XIII, wydanie 1905 r.) w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu, Kolei Żelaznych, Robót Publicznych i Zdrowia Publicznego zarządza się co następuje:
§  1. Na obszarze województw: nowogródzkiego, poleskiego i wołyńskiego oraz powiatów: białowieskiego, grodzieńskiego i wołkowyskiego województwa białostockiego stosowane będzie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych, wydane w porozumieniu z Ministrami Przemyślu i Handlu, Kolei Żelaznych, Robót Publicznych oraz Zdrowia Publicznego z dnia 14 maja 1920 roku w przedmiocie tymczasowego dozoru weterynaryjno-policyjnego nad transportami zwierząt i surowych produktów Dochodzenia zwierzęcego, przewożonych drogami żelaznemi i statkami na obszarze województw: białostockiego, kieleckiego, łódzkiego, lubelskiego i warszawskiego (Dz. U. R. P. № 41, poz. 248).
§  2. Rozporządzenie niniejsze zyskuje moc obowiązującą z dniem ogłoszenia.