Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.45.273

| Akt jednorazowy
Wersja od: 4 czerwca 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I DÓBR PAŃSTWOWYCH
z dnia 29 kwietnia 1921 r.
o rozciągnięciu mocy obowiązującej rozporządzenia z dn. 2 września 1920 r. w przedmiocie dostarczenia drewna budulcowego z lasów państwowych i prywatnych na cele odbudowy na okres 5 letni od 1920/21 do 1924/25 r.

Na mocy art. 2 ustawy sejmowej z dn. 28 lutego 1919 r. w przedmiocie zaopatrzenia ludności w drzewo budulcowe i opałowe (Dz. Pr. z 1919 r. № 20 poz. 229), rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 28 kwietnia 1921 r. w przedmiocie rozciągnięcia na ziemie przyłączone do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy o preliminaryjnym pokoju i rozejmie, podpisanej w Rydze dn. 12 października 1920 r. mocy obowiązującej powołanej ustawy (Dz. Ust. № 45 z r. 1921 poz. 271) oraz § 10 rozporządzenia wykonawczego Ministra Robót Publicznych z dn. 17 stycznia 1921 r. do tejże ustawy, w porozumieniu z Ministrem Robót Publicznych oraz Ministrem Skarbu (Dz. Ust. № 21 poz. 115), zarządzam co następuje:
§  1. Moc obowiązująca rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych w przedmiocie dostarczenia drewna budulcowego z lasów państwowych i prywatnych na cele odbudowy na okres 5-letni od 1920/21 r. do 1924 25 r. rozciąga się na ziemie przyłączone do obszaru Rzeczypospolitej na podstawie umowy o preliminaryjnym pokoju i rozejmie, podpisanej w Rydze dn. 12 października 1920.
§  2. Rozporządzenie niniejsze zyskuje moc obowiązującą w dniu ogłoszenia.