Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.77.529

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 września 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 5 sierpnia 1921 r.
o rozciągnięciu mocy obowiązującej rozporządzenia Rady Obrony Państwa z dnia 20 lipca 1920 r., w sprawie ochrony granic na województwa: nowogródzkie, wołyńskie i poleskie oraz na powiat grodzieński, województwa białostockiego.

Na zasadzie art. 6 ustawy z dnia 4 lutego 1921 r. o unormowaniu stanu prawnopolitycznego na ziemiach, przyłączonych do obszaru Rzeczypospolitej na podstawie umowy o preliminaryjnym pokoju i rozejmie, podpisanej w Rydze dnia 12 października 1920 r. (Dz. Ust. R. P. № 16 poz. 93) zarządza się co następuje:
§  1. Na województwa: nowogródzkie, poleskie i wołyńskie oraz na powiat grodzieński, województwa białostockiego rozciąga się moc obowiązującą rozporządzenia Rady Obrony Państwa z dnia 20 lipca 1920 r. w przedmiocie ochrony granic (Dz. Ust. R. P. № 64 poz. 426).
§  2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.