Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.89.661

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 listopada 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 27 października 1921 r.
w przedmiocie rozciągnięcia mocy obowiązującej rozporządzenia Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z 25 marca 1920 r. na obszar gmin: Lubstynek, Napromek i Groszki.

Na mocy art. 13 ustawy z dnia 23 czerwca 1921 r. o wprowadzeniu dekretów, ustaw sejmowych i rozporządzeń rządu oraz o dalszem uzgodnieniu ustawodawstwa na obszarze b. dzielnicy pruskiej (Dziennik Ustaw № 75 poz. 511) zarządza się co następuje:
§  1. Rozporządzenie Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z 25 marca 1920 r. o zmianie pruskiej ordynacji wiejskiej dla siedmiu wschodnich prowincji monarchji z 3 lipca 1891 r. (Zbiór Praw Pruskich str. 233) - (Dziennik Urzędowy Min. b. Dz. Pr. № 19 poz. 190) wprowadza się dla gmin: Lubstynek, Napromek i Groszki pow. Lubawskiego z mocą obowiązującą od dnia 12 października 1921 r.
§  2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.