Rozciągnięcie mocy obowiązującej rozporządzenia Komisarza Generalnego Ziem Wschodnich z dnia 14 sierpnia 1919 r. o ustawie miejskiej na niektóre gminy miejskie województwa wołyńskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.47.427

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 maja 1927 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 11 marca 1927 r.
o rozciągnięciu mocy obowiązującej rozporządzenia Komisarza Generalnego Ziem Wschodnich z dnia 14 sierpnia 1919 r. o ustawie miejskiej (Dz. Urz. Z. C. Z. W. № 12, poz. 99) na niektóre gminy miejskie województwa wołyńskiego.

Na mocy art. 1 rozporządzenia Komisarza Generalnego Ziem Wschodnich z dnia 14 sierpnia 1919 r. o ustawie miejskiej (Dz. Urz. Z. C. Z. W. № 12, poz. 99) zarządzam co następuje:
Moc obowiązującą rozporządzenia Komisarza Generalnego Ziem Wschodnich z dnia 14 sierpnia 1919 r. o ustawie miejskiej (Dz. Urz. Z. C. Z. W. № 12, poz. 99) rozciąga się na następujące gminy miejskie województwa wołyńskiego: Beresteczko, Bereźno, Dubno, Horochów, Korzec, Krzemieniec, Luboml, Ołykę, Ostróg, Radziwiłłów, Ratno, Rożyszcze, Równe, Uściług i Zdołbunów.
Rozporządzenie niniejsze uzyskuje moc obowiązującą z dniem ogłoszenia.