Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.96.703

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 grudnia 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 17 listopada 1921 r.
w przedmiocie rozciągnięcia mocy obowiązującej rozporządzenia dotyczącego swobodnego odpływu wody i rozporządzenia dotyczącego stowarzyszeń wodnych na obszar województw:, nowogródzkiego, poleskiego i wołyńskiego oraz powiatów: białowieskiego, grodzieńskiego i wołkowyskiego województwa białostockiego.

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 4 lutego 1921 r. o unormowaniu stanu prawno politycznego na ziemiach, przyłączonych do obszaru Rzeczypospolitej na podstawie umowy o preliminaryjnym pokoju i rozejmie, podpisanej w Rydze dnia 12 października 1920 roku (Dz. U. R. P. Nr 16 poz. 93) zarządza się co następuje:
§  1. Na województwa: nowogródzkie, poleskie i wołyńskie oraz na powiaty: białowieski, grodzieński i wołkowyski województwa białostockiego rozciąga się moc obowiązującą:
a) rozporządzenia z dnia 20 września 1916 roku dotyczącego swobodnego odpływu wody (dz. rozp. G. G. W. Nr. 47 poz. 151),
b) rozporządzenia z dnia 4 października 1916 r. dotyczącego stowarzyszeń wodnych (dz. rozp. G. G. W. Nr. 50 poz. 165).
§  2. Wykonanie niniejszego rozporządzenia poleca się Ministrowi Rolnictwa i Dóbr Państwowych i Ministrowi Robót Publicznych.
§  3. Rozporządzenie niniejsze zyskuje moc obowiązującą z dniem ogłoszenia. Jednocześnie tracą moc obowiązującą wszelkie przepisy, sprzeczne z wymienionemi w § 1 rozporządzeniami.