Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.1.1

| Akt jednorazowy
Wersja od: 4 stycznia 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 21 grudnia 1922 r.
o rozciągnięciu mocy obowiązującej przepisów ustawy z 2 lipca 1920 r. o zwalczaniu lichwy wojennej w brzmieniu ustawy z 5 sierpnia 1922 r. w przedmiocie zmian w ustawie z 2 lipca 1920 r. o zwalczaniu lichwy wojennej na Województwo Poznańskie i Pomorskie.

Na mocy art. 57 ustawy z 2 lipca 1920 r. o zwalczaniu lichwy wojennej (Dz. U. R. P. № 67, poz. 449) w brzmieniu art. 13 ustawy z 5 sierpnia 1922 r. (Dz. U. R. P. № 69, poz. 618) - zarządza się co następuje:
§  1. Moc obowiązującą ustawy z 2 lipca 1920 r. o zwalczaniu lichwy wojennej ze zmianami wprowadzonemi ustawą z 5 sierpnia 1922 r. (Dz. U. R. P. № 69, poz. 618) rozciąga się na obszar Województw: Poznańskiego i Pomorskiego.
§  2. Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Ministrom: Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrami: Skarbu i Przemyślu i Handlu.
§  3. Rozporządzenie niniejsze obowiązuje z dniem ogłoszenia. Z dniem tym tracą moc obowiązującą: rozporządzenie rady związkowej niemieckiej 2 8 maja 1918 r. (Dz. P. P. str. 39.5), rozporządzenie Rady Ministrów z 9 sierpnia 1921 r. w sprawie wprowadzenia niektórych postanowień ustawy z 2 lipca 1920 r. o zwalczaniu lichwy wojennej na obszar b. dzielnicy pruskiej (Dz. U. R. P. № 70, poz. 467) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z 12 grudnia 1921 r. w przedmiocie wprowadzenia niektórych postanowień ustawy z 2 lipca 1920 r. o zwalczaniu lichwy wojennej na obszarze b. dzielnicy pruskiej (Dz. U. R. P. № 102, poz. 736).