§ 3. - Rozciągnięcie mocy obowiązującej Przepisów Tymczasowych o szkołach elementarnych w Królestwie Polskiem na powiaty: grodzieński i wołkowyski oraz gminy: białowieską, masiewską i suchopolską powiatu bielskiego województwa białostockiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.56.577

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 czerwca 1924 r.
§  3.
Rozporządzenie niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.