Art. 24. - Rozciągnięcie mocy obowiązującej przepisów o niektórych daninach publicznych oraz o monopolach państwowych na ziemie odzyskane.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1939.26.171

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 marca 1939 r.
Art.  24.

Wykonanie ustawy niniejszej porucza się Ministrowi Skarbu oraz właściwym ministrom.