Art. 4. - Rozciągnięcie mocy obowiązującej niektórych aktów ustawodawczych na odzyskane ziemie Śląska Cieszyńskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.90.612

| Akt jednorazowy
Wersja od: 23 listopada 1938 r.
Art.  4.

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z wyjątkiem:

1)
art. 1 pkt 6), który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1939 r.;
2)
art. 1 pkt 136), który wchodzi w życie z dniem 1 marca 1939 r.;
3)
art. 6, 7, 8, 9 i 36 ustawy, wymienionej w art. 1 pkt 22), które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 1939 r.