Art. 2. - Rozciągnięcie mocy obowiązującej niektórych aktów ustawodawczych na odzyskane ziemie Śląska Cieszyńskiego. - Dz.U.1938.90.612 - OpenLEX

Art. 2. - Rozciągnięcie mocy obowiązującej niektórych aktów ustawodawczych na odzyskane ziemie Śląska Cieszyńskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.90.612

Akt jednorazowy
Wersja od: 23 listopada 1938 r.
Art.  2.

Rada Ministrów może w drodze rozporządzeń wydawać przepisy przejściowe i uzgadniające, związane z rozciągnięciem powyższych aktów ustawodawczych na odzyskane ziemie.