Art. 3. - Rozciągnięcie mocy obowiązującej niektórych aktów ustawodawczych na Odzyskane Ziemie Śląska Cieszyńskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.78.534

| Akt jednorazowy
Wersja od: 11 października 1938 r.
Art.  3.

Rada Ministrów może w drodze rozporządzeń wydawać przepisy przejściowe i uzgadniające, związane z rozciągnięciem powyższych aktów ustawodawczych na Odzyskane Ziemie.