Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.69.465

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1970 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 30 lipca 1921 r.
w przedmiocie rozciągnięcia mocy obowiązującej dekretu z dnia 4 lutego 1919 r. (Dz. Pr. Nr . 13, poz. 140) na miejscowości. Chodecz, Golinę, Rychwał i Ślesin. *

Na zasadzie art. 1 ustawy z dnia 20 lutego 1920 r. (Dz. Ustaw Nr . 19, poz. 91) w przedmiocie rozciągnięcia na miasta b. zaboru rosyjskiego dekretu z dnia 4 lutego 1919 r. o samorządzie miejskim (Dz. Praw Nr . 13, poz. 140) zarządzam co następuje:
§  1. Na miejscowości: Chodecz pow. włocławskiego, Golinę, Rychwał i Ślesin pow. konińskiego rozciąga się moc dekretu z dnia 4 lutego 1919 roku o samorządzie miejskim (Dz. Praw Nr . 13, poz. 140) jednocześnie uzupełniając wykaz miast, dołączony do tego dekretu, jak następuje:

151. Chodecz.

152. Golina,

153. Rychwał,

154. Ślesin.

§  2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 1921 r.
* Z dniem 1 stycznia 1923 r. Do miasta Rychwała włącza się lasy rychwalskie oraz następujące miejscowości: folwark Starawieś Rychwalska, wieś Odpadki, Starawieś Rychwalska, kolonję Michałów i folwark Józefów. Jednocześnie wymienione miejscowości wyłącza się z gminy Dąbroszyn. W ten sposób granica m. Rychwała będzie następująca: na północy-grunty wsi Kazimierów, lasy majątku Dąbroszyn i grunty wsi Sporne; na zachodzie - grunty wsi Dąbroszyn oraz folwark i kolonja Grabowa; na południu-grunty wsi Salamina i Milewo, dalej grunty wsi Sokołów, Wola Rychwalska, Radzimin i Nowy Świat, zgodnie z § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 września 1922 r. (Dz.U.22.77.697).

Z dniem 1 stycznia 1970 r. W powiecie konińskim, województwie poznańskim wyłącza się:

1) z miasta Golina tereny o powierzchni 370 ha i włącza się je do gromady Golina;

2) z miasta Rychwał tereny o powierzchni 627 ha i włącza się je do gromady Rychwał;

3) z miasta Ślesin tereny o powierzchni 168 ha i włącza się je do gromady Ślesin

w tymże powiecie i województwie, zgodnie z § 8 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1969 r. (Dz.U.69.37.320).