§ 3. - Rozciągnięcie mocy obowiązującej dekretu o zatwierdzaniu projektów pomników ze stanowiska artystycznego na powiaty:... - Dz.U.1930.78.608 - OpenLEX

§ 3. - Rozciągnięcie mocy obowiązującej dekretu o zatwierdzaniu projektów pomników ze stanowiska artystycznego na powiaty: wileńsko-trocki, oszmiański, święciański, brasławski i Wilno-miasto oraz na gminy: Bienica powiatu mołodeczańskiego, Wiszniew, Żodziszki i Wojstam powiatu wilejskiego, Jasiew, Kobylniki i Zanarocze powiatu postawskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1930.78.608

Akt jednorazowy
Wersja od: 21 listopada 1930 r.
§  3.
Rozporządzenie niniejsze wchodził w życie z dniem ogłoszenia.