§ 1. - Rozciągnięcie mocy obowiązującej dekretu o zatwierdzaniu projektów pomników ze stanowiska artystycznego na powiaty:... - Dz.U.1930.78.608 - OpenLEX

§ 1. - Rozciągnięcie mocy obowiązującej dekretu o zatwierdzaniu projektów pomników ze stanowiska artystycznego na powiaty: wileńsko-trocki, oszmiański, święciański, brasławski i Wilno-miasto oraz na gminy: Bienica powiatu mołodeczańskiego, Wiszniew, Żodziszki i Wojstam powiatu wilejskiego, Jasiew, Kobylniki i Zanarocze powiatu postawskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1930.78.608

Akt jednorazowy
Wersja od: 21 listopada 1930 r.
§  1.
Moc obowiązującą dekretu z dnia 3 stycznia 1919 r. o zatwierdzaniu projektów pomników ze stanowiska artystycznego (Dz. P. P. P. Nr. 5. poz. 93) rozciąga się na powiaty: wileńsko-trocki, oszmiański, święciański, brasławski i Wilno - miasto oraz na gminy: Bienica powiatu mołodeczańskiego, Wiszniew, Żodziszki i Wojstam powiatu wilejskiego, Jasiew, Kobylniki i Zanarocze powiatu postawskiego.