Rozciągnięcie Konwencji berneńskiej o ochronie dzieł literackich i artystycznych z dnia 9 września 1886 r., zmienionej ostatnio... - Dz.U.1948.62.492 - OpenLEX

Rozciągnięcie Konwencji berneńskiej o ochronie dzieł literackich i artystycznych z dnia 9 września 1886 r., zmienionej ostatnio w Rzymie dnia 2 czerwca 1928 r., na terytorium Konga Belgijskiego i Ruanda Urundi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.62.492

Akt jednorazowy
Wersja od: 31 grudnia 1948 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 14 grudnia 1948 r.
w sprawie rozciągnięcia Konwencji berneńskiej o ochronie dzieł literackich i artystycznych z dnia 9 września 1886 r., zmienionej ostatnio w Rzymie dnia 2 czerwca 1928 r., na terytorium Konga Belgijskiego i Ruanda Urundi.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art. 26 Konwencji berneńskiej o ochronie dzieł literackich i artystycznych z dnia 9 września 1886 r., zmienionej ostatnio w Rzymie dnia 2 czerwca 1928 r. (Dz. U. R. P. z 1935 r., Nr 84, poz. 515), nastąpiło rozciągnięcie powyższej Konwencji przez Belgię na terytorium Konga Belgijskiego i Ruanda Urundi z ważnością od dnia 20 grudnia 1948 r.