Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1918.18.49

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 grudnia 1918 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
w przedmiocie roty przysięgi dla urzędników i sędziów.

Na podstawie art. 6 dekretu o najwyższej władzy reprezentacyjnej Republiki Polskiej z dnia 22 listopada 1918 r. (Dz. Praw № 17 poz. 41) w rotach przysięgi, ustalonych dekretem z dnia 20 lutego 1918 r. (Dz. Praw № 4 poz. 6) wyrazy "Radzie Regencyjnej, do czasu powołania Króla lub Regenta naczelną władzą Państwa Polskiego piastującej" zastąpić należy słowami: "Republice Polskiej".
Warszawa, dn. 2 grudnia 1918 r.