§ 5. - Rodzinny wywiad środowiskowy. - Dz.U.2021.893 - OpenLEX

§ 5. - Rodzinny wywiad środowiskowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.893

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 maja 2021 r.
§  5. 
Pracownik socjalny informuje osobę lub rodzinę o obowiązkach określonych w art. 109 ustawy.