§ 18. - Rodzinny wywiad środowiskowy. - Dz.U.2021.893 - OpenLEX

§ 18. - Rodzinny wywiad środowiskowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.893

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 maja 2021 r.
§  18. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.