§ 3. - Rodzinny wywiad środowiskowy. - Dz.U.2017.1788 t.j. - OpenLEX

§ 3. - Rodzinny wywiad środowiskowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1788 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 27 września 2017 r.
§  3. 
Pracownik socjalny informuje osobę lub rodzinę o obowiązkach określonych w art. 109 ustawy.