§ 14. - Rodzinny wywiad środowiskowy. - Dz.U.2017.1788 t.j. - OpenLEX

§ 14. - Rodzinny wywiad środowiskowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1788 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 27 września 2017 r.
§  14. 
1. 
Pracownik socjalny, rozpoczynając wywiad, okazuje legitymację pracownika socjalnego.
2. 
Wzór legitymacji pracownika socjalnego jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia.