§ 6. - Rodzinny wywiad środowiskowy. - Dz.U.2012.712 - OpenLEX

§ 6. - Rodzinny wywiad środowiskowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.712

Akt utracił moc
Wersja od: 22 czerwca 2012 r.
§  6. 
W przypadku gdy osoba, o której mowa w art. 103 ustawy, ma miejsce zamieszkania w innej gminie niż osoba ubiegająca się o przyznanie świadczenia, kierownik ośrodka może zwrócić się o przeprowadzenie wywiadu do kierownika ośrodka właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby, o której mowa w art. 103 ustawy.