§ 15. - Rodzinny wywiad środowiskowy. - Dz.U.2012.712 - OpenLEX

§ 15. - Rodzinny wywiad środowiskowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.712

Akt utracił moc
Wersja od: 22 czerwca 2012 r.
§  15. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3)