§ 12. - Rodzinny wywiad środowiskowy. - Dz.U.2012.712 - OpenLEX

§ 12. - Rodzinny wywiad środowiskowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.712

Akt utracił moc
Wersja od: 22 czerwca 2012 r.
§  12. 
1. 
Pracownik socjalny przeprowadzający wywiad okazuje legitymację pracownika socjalnego.
2. 
Wzór legitymacji pracownika socjalnego jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.