§ 1. - Rodzinny wywiad środowiskowy. - Dz.U.2012.712 - OpenLEX

§ 1. - Rodzinny wywiad środowiskowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.712

Akt utracił moc
Wersja od: 22 czerwca 2012 r.
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
sposób przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego, zwanego dalej "wywiadem";
2)
wzór kwestionariusza wywiadu;
3)
wzór oświadczenia o stanie majątkowym;
4)
wzór legitymacji pracownika socjalnego.