[Decyzja o likwidacji części rodzinnego ogrodu działkowego] - Art. 77. - Rodzinne ogrody działkowe. - Dz.U.2021.1073 t.j. - OpenLEX

Art. 77. - [Decyzja o likwidacji części rodzinnego ogrodu działkowego] - Rodzinne ogrody działkowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1073 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 czerwca 2021 r.
Art.  77.  [Decyzja o likwidacji części rodzinnego ogrodu działkowego]

Przepisy art. 75 i art. 76 stosuje się odpowiednio do części rodzinnego ogrodu działkowego.