[Ciągłość tytułu do działek oraz funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych] - Art. 66. - Rodzinne ogrody działkowe. - Dz.U.2021.1073 t.j. - OpenLEX

Art. 66. - [Ciągłość tytułu do działek oraz funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych] - Rodzinne ogrody działkowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1073 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 czerwca 2021 r.
Art.  66.  [Ciągłość tytułu do działek oraz funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych]

Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy:

1)
rodzinne ogrody działkowe, w rozumieniu ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych, stają się rodzinnymi ogrodami działkowymi w rozumieniu niniejszej ustawy;
2)
prawo używania działki i pobierania z niej pożytków (użytkowanie działki) ustanowione na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych, przekształca się w prawo do działki w rozumieniu niniejszej ustawy, ustanawiane w drodze umowy dzierżawy działkowej.